• “Hvad fremtiden angår, er din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig.”

    Antoine de Saint-Exupery

  • “Hvad fremtiden angår, er din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig.”

    Antoine de Saint-Exupery

  • “Hvad fremtiden angår, er din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig.”

    Antoine de Saint-Exupery

Ældrepsykologisk Klinik er et arbejdsfællesskab af selvstændige psykologer.

I Ældrepsykologisk Klinik arbejder vi med alle typer af opgaver, der dækker området fra den raske ældre med eksistentielle udfordringer til den svækkede ældre og de udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet hermed.

Læs mere her